Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/403
Nhan đề: Chung cư An Bình. Khu phố 3, Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Võ Bá, Tầm
Phan Văn, Phúc
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/403
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5978_1_Phan Van Phuc_X120123_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục328.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5978_2_Phan Van Phuc_X120123_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1 : Kiến trúc - Chương 1 : Tổng quan về kiến trúc công trình1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5978_3_Phan Van Phuc_X120123_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2 : Kết cấu - Chương 1 : Tính toán sàn tầng điển hình (tầng 1)854.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5978_4_Phan Van Phuc_X120123_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thiết kế cầu thang bộ tầng điển hình863.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5978_5_Phan Van Phuc_X120123_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế bể nước mái1.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5978_6_Phan Van Phuc_X120123_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 : Thiết kế khung trục 22.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5978_7_Phan Van Phuc_X120123_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 : Thiết kế móng khung trục 21.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5978_8_Phan Van Phuc_X120123_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục5.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.