Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/401
Nhan đề: Chung cư Gia Đình Quân Nhân Sư Đoàn Không Quân. 370 đường Tân Sơn, phường 12, Quận Gò Vấp : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hoàng, Tùng
Phạm Khắc, Chân
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/401
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5976_1_Pham Khac Chan_X138969_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa193.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_2_Pham Khac Chan_X138969_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn247.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_3_Pham Khac Chan_X138969_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục268.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_4_Pham Khac Chan_X138969_Chuong 1_2_3_4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan về kiến trúc công trình1.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_5_Pham Khac Chan_X138969_Chuong 5_6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: tải trọng và tác động2.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_6_Pham Khac Chan_X138969_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7 : Nề móng1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_7_Pham Khac Chan_X138969_Chuong7_1.pdf
  Giới hạn truy cập
C : Tính moùng coïc khoan nhoài1.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_8_Pham Khac Chan_X138969_Bia phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa phụ lục192.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_9_Pham Khac Chan_X138969_Muc luc phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục phụ lục203.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5976_10_Pham Khac Chan_X138969_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục10.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.