Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/399
Nhan đề: Chung cư Gia Định. 58B Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Thanh, Điệp
Phan Công, Trường
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/399
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5974_1_Phan Cong Truong_X138537_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kế cấu - Chương 1: Lựa chọn giải pháp kết cấu.324.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5974_2_Phan Cong Truong_X138537_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thiết kế kết cấu bản sàn tầng 2- tầng 9.633.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5974_3_Phan Cong Truong_X138537_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: thiết kế cầu thang.935.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5974_5_Phan Cong Truong_X138537_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: tải trọng tác dụng lên khung.470.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5974_6_Phan Cong Truong_X138537_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: tính toán khung trục 2.1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5974_7_Phan Cong Truong_X138537_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục5.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.