Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3986
Nhan đề: Quản trị học - Lần 1 - HKI
Từ khoá: Quản trị học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3986
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k21c1617_quan tri hoc_HKI..pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị học - Lần 1 - HKI26.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.