Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3978
Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu marketing - HKI
Từ khoá: Marketing
Nghiên cứu
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3978
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k20c1617_pp ncuu marketing_HKI..pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp nghiên cứu marketing - HKI25.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.