Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3973
Nhan đề: Marketing dịch vụ và thương mại - Đề 1- Đề 2 - HKI
Từ khoá: Marketing
Dịch vụ
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3973
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k19c1617_marketing dich vu va thuong mai_HKI..pdf
  Giới hạn truy cập
Marketing dịch vụ và thương mại - Đề 1- Đề 2 - HKI29.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.