Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3963
Nhan đề: Các thể loại báo chí - HKI
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Báo chí
Thể loại báo chí
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3963
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_PR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k21pr1617_cac the loai bao chi_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Các thể loại báo chí - HKI53.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.