Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/395
Nhan đề: Cao ốc Đất Việt, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Thân Tấn, Thịnh
Nguyễn Duy, Phụng
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/395
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5970_1_Nguyen Duy Phung_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa320.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_2_Nguyen Duy Phung_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục712.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_3_Nguyen Duy Phung_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo438.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_4_Nguyen Duy Phung_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kết cấu - Chương 1: Giới thiệu công trình và giải pháp kết cấu cho công trình1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_5_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 2: Tính toán sàn tầng điển hình1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_6_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế cầu thang bộ1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_7_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế hồ nước mái1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_8_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán tải trọng1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_9_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thiết kế khung trục 21.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_10_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Kiểm tra ổn định tổng thể của công trình520.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_11_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Tính toán kết cấu móng khung trục 2933.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_12_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Thiết kế móng cọc ép khung trục 23.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_13_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Thiết kế móng cọc khoan nhồi khung trục 22.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_14_Nguyen Duy Phung_Phan 2_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: So sánh và lựa chọn phương án móng.658.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5970_15_Nguyen Duy Phung_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục5.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.