Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/394
Nhan đề: Chung cư cao cấp An phú. Đường Thái Thuận, phường An Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Thanh, Điệp
Trần Minh, Duy
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Trích dẫn: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/394
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5969_1_Tran Minh Duy_X135022_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa190.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_2_Tran Minh Duy_X135022_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục735.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_3_Tran Minh Duy_X135022_Tom tat do an.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt đồ án280.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_4_Tran Minh Duy_X135022_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_5_Tran Minh Duy_X135022_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: phương án kết cấu và sơ đồthiết kế590.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_6_Tran Minh Duy_X135022_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán và thiết kế sàn tầng 3824.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_7_Tran Minh Duy_X135022_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán cầu thang666.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_8_Tran Minh Duy_X135022_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế bể nước ngầm1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_9_Tran Minh Duy_X135022_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán phần khung (khung không gian)2.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_10_Tran Minh Duy_X135022_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Nền móng2.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_11_Tran Minh Duy_X135022_Bìa Phụ Lục.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa phụ lục190.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5969_12_Tran Minh Duy_X135022_Phụ Lục.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục7.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.