Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3936
Nhan đề: Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Quản lý chất thải
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3936
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_L2_1617HKI_19M_QLYCHATTHAINGUYHAI_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKI122.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.