Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/392
Nhan đề: Chung cư Sunrise. 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Từ Đông, Xuân
Giảng Phi, Phụng
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/392
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5967_1_Giang Phi Phung_X134124_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục230.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_2_Giang Phi Phung_X134124_Phan 1_Chuong 1_2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc công trình696.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_3_Giang Phi Phung_X134124_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 3: Tính toán sàn tầng điển hình (tầng 2-14)954.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_4_Giang Phi Phung_X134124_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 : Thiết kế cầu thang tầng điển hình (tầng 2-14)657.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_5_Giang Phi Phung_X134124_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5. Tính toán hồ nước mái1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_6_Giang Phi Phung_X134124_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Xác định các dạng dao động tự nhiên và tải trọng gió tác động vào công trình1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_7_Giang Phi Phung_X134124_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Thiết kế khung trục 22.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_8_Giang Phi Phung_X134124_Phan 3_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nền móng- Chương 8: Tính toán móng cọc ép1.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_9_Giang Phi Phung_X134124_Phan 3_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9 : Tính toán móng cọc khoan nhồi1.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5967_10_Giang Phi Phung_X134124_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục5.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.