Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/390
Nhan đề: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. 15 Nguyễn Hữu Thọ, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hoàng, Tùng
Huỳnh Minh, Hải
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/390
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5965_1_Huynh minh Hai_X124758_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về công trình508.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5965_2_Huynh minh Hai_X124758_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 2: Thiết kế sàn tầng 51.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5965_3_Huynh minh Hai_X124758_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Tính toán thiết kế cầu thang1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5965_4_Huynh minh Hai_X124758_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: tính toán thiết kế bể nước mái2.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5965_5_Huynh minh Hai_X124758_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương5: Tính toán thiết kế khung trục 42.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5965_6_Huynh minh Hai_X124758_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán móng cọc ép1.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5965_7_Huynh minh Hai_X124758_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Phương án 2: tính toán móng cọc khoan nhồi1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5965_8_Huynh minh Hai_X124758_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục791.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5965_9_Huynh minh Hai_X124758_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục9.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.