Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/389
Nhan đề: Cao ốc văn phòng Hưng Lộc, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Bùi Nam, Phương
Nguyễn, Hải
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/389
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5964_1_NGUYEN HAI_X134747_CHƯƠNG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Kiến trúc693.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5964_2_NGUYEN HAI_X134747_CHƯƠNG 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thiết kế sàn tầng 4-142.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5964_3_NGUYEN HAI_X134747_CHƯƠNG 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế cầu thang bộ605.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5964_4_NGUYEN HAI_X134747_CHƯƠNG 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế kết cấu bể nước1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5964_5_NGUYEN HAI_X134747_CHƯƠNG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Mô hình khung không gian5.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5964_6_NGUYEN HAI_X134747_CHƯƠNG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Kết cấu móng2.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5964_7_NGUYEN HAI_X134747_CHƯƠNG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Chuyên đề tính toán đài theo lí thuyết móng mềm và cọc tuyệt đối cứng theo phương ngang1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5964_8_NGUYEN HAI_X134747_MỤC LỤC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục436.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5964_9_NGUYEN HAI_X134747_PHỤ LỤC.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục3.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.