Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/388
Nhan đề: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tỉnh Long An : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Từ Đông, Xuân
Đỗ Thị Quỳnh, Như
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/388
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5963_1_Do Thi Quynh Nhu_X137589_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục509.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5963_2_Do Thi Quynh Nhu_X137589_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Giới thiệu công trình422.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5963_3_Do Thi Quynh Nhu_X137589_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán sàn tầng 21.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5963_4_Do Thi Quynh Nhu_X137589_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán cầu thang tầng 2 lên tầng 3909.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5963_5_Do Thi Quynh Nhu_X137589_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán hồ nước mái2.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5963_6_Do Thi Quynh Nhu_X137589_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán khung không gian3.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5963_7_Do Thi Quynh Nhu_X137589_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán móng2.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5963_8_Do Thi Quynh Nhu_X137589_ PHU LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục9.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.