Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/387
Nhan đề: Chung cư Cao tầng Nhân Chính. Đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Khắc, Cường
Hoàng Minh, Giảng
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/387
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5962_1_Hoang Minh Giang_X136833_Chuong 1 - KIENTRUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Kiến trúc358.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_2_Hoang Minh Giang_X136833_Chuong 2 - TINH TOAN SAN.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán sàn1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_3_Hoang Minh Giang_X136833_Chuong 3 - TINH TOAN CAU THANG.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán cầu thang1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_4_Hoang Minh Giang_X136833_Chuong 4 - TINH TOAN BE NUOC.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán bể nước1.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_5_Hoang Minh Giang_X136833_Chuong 5 - TINH TOAN KHUNG KHONG GIAN.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán khung không gian2.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_6_Hoang Minh Giang_X136833_Chuong 6 - TINH-TOAN-MONG-COC-EP.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán móng cọc ép1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_7_Hoang Minh Giang_X136833_Chuong 7 -TINH-TOAN-MONG-COC-KHOAN-NHOI.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Tính toán móng cọc khoan nhồi1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_8_Hoang Minh Giang_X136833_Chuong 8 - SO SANH VA LUA CHON PHUONG AN MONG.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: So sánh và lực chọn phương án móng432.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_9_Hoang Minh Giang_X136833_MucLuc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục439.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5962_10_Hoang Minh Giang_X136833_PhuLuc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục540.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.