Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/386
Nhan đề: Căn hộ Louisa. 433 Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Trần, Trung
La Thanh Nhật, Huy
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Căn hộ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/386
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5961_1_La Thanh Nhat Huy_X131511_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa88.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5961_2_La Thanh Nhat Huy_X131511_Noi dung_Khong tach duoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần nội dung8.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5961_3_La Thanh Nhat Huy_X131511_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục17.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.