Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/383
Nhan đề: Căn hộ Cao tầng 584 - Điện Biên Phủ. 34 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quốc, Thông
Nguyễn Xuân, Lãm
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/383
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5958_1_Nguyen Xuan Lam_X138264_Tom tat luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt đề tài293.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_2_Nguyen Xuan Lam_X138264_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục452.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_3_Nguyen Xuan Lam_X138264_Danh muc cac bang bieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục các bảng hiệu657.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_4_Nguyen Xuan Lam_X138264_Cac ki hieu su dung.pdf
  Giới hạn truy cập
Các kí hiệu sử dụng263.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_5_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về công trình479.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_6_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 2: Sàn phẳng cốt thép thường1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_7_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Cầu thang và hồ nước mái1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_8_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tải trọng gió912.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_9_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tải trọng động đất1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_10_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Kết cấu khung không gian1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_11_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7 :Thống kê địa chất450.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_12_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Tính toán móng cọc khoan nhồi2.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_13_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9 : Tính toán móng cọc ly tâm ứng suất trước2.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_14_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phan 2_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10 : So sánh lựa chọn phương án móng385.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5958_15_Nguyen Xuan Lam_X138264_Phu-luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục19.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.