Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/382
Nhan đề: Chung cư Gia Định. 58B Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp /
Tác giả: Trần Xuân, Vinh
Lê Khắc, Dủ
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/382
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5957_1_Le Khac Du_X135366_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa339.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_2_Le Khac Du_X135366_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục430.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_3_Le Khac Du_X135366_Ki hieu cac thong so.pdf
  Giới hạn truy cập
Kí hiệu các thông số319.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_4_Le Khac Du_X135366_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc508.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_5_Le Khac Du_X135366_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kế cấu - Chương 1: Tính toán sàn tầng điển hình (tầng 2 đến tầng 9)868.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_6_Le Khac Du_X135366_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán cầu thang847.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_7_Le Khac Du_X135366_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán hồ nước mái1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_8_Le Khac Du_X135366_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán khung không gian2.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_9_Le Khac Du_X135366_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế móng khung trục 31.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5957_10_Le Khac Du_X135366_PHỤ LỤC.pdf
  Giới hạn truy cập
Phục lục9.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.