Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/381
Nhan đề: Chung cư cao tầng. Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Hoàng, Tuấn
Dương Thị Diễm, Sương
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/381
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5956_1_Duong Thi Diem Suong_X135095_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục305.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5956_2_Duong Thi Diem Suong_X135095_Phan a.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần A: Kiến trúc272.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5956_3_Duong Thi Diem Suong_X135095_Phan b_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần B: Kết cấu - Chương 1: Thiết kế sàn tầng điển hình1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5956_4_Duong Thi Diem Suong_X135095_Phan b_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thiết kế hồ nước mái1.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5956_5_Duong Thi Diem Suong_X135095_Phan b_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán cầu thang bộ1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5956_6_Duong Thi Diem Suong_X135095_Phan b_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế khung trục 23.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5956_7_Duong Thi Diem Suong_X135095_Phan b_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế móng công trình (hai phương án móng)2.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5956_8_Duong Thi Diem Suong_X135095_PHULUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục7.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.