Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/378
Nhan đề: Chung cư Felix Homes. 188 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hoàng, Tùng
Nguyễn Phương, Trúc
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/378
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5953_1_Nguyen Phuong Truc_X134149_Khong tach duoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Nội dung bản thuyết minh đồ án16.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5953_2_Nguyen Phuong Truc_X134149_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần phụ lục22.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.