Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37750
Nhan đề: DXH0045_NGHIEN CUU KHOA HOC_TIEUL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37750
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DXH0045_NGHIEN CUU KHOA HOC_K26KT_TIEUL_De 1.pdf
  Giới hạn truy cập
163.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.