Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37745
Nhan đề: DAC0201_CHUAN MUC BAO CAO TAI CHINH QUOC TE_TNTL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37745
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DAC0201_CHUAN MUC BAO CAO TAI CHINH QUOC TE_K25TC_TNTL_De 1.doc
  Giới hạn truy cập
145.5 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
DAC0201_CHUAN MUC BAO CAO TAI CHINH QUOC TE_K25TC_TNTL_De 2.doc
  Giới hạn truy cập
146.5 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.