Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37743
Nhan đề: DAC0180_F3-KE TOAN TAI CHINH 2 (ACCA)_TNTL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37743
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DAC0180_F3-KE TOAN TAI CHINH 2 (ACCA)_K25K_TNTL_De 1.pdf
  Giới hạn truy cập
412.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
DAC0180_F3-KE TOAN TAI CHINH 2 (ACCA)_K25K_TNTL_De 2.pdf
  Giới hạn truy cập
303.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.