Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37667
Nhan đề: DAP AN_71ITDS40203_XAC SUAT THONG KE UNG DUNG_TUL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37667
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DA_Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DAP AN_71ITDS40203_XAC SUAT THONG KE UNG DUNG_K27CNTT_TUL_De 1.docx41.36 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về
DAP AN_71ITDS40203_XAC SUAT THONG KE UNG DUNG_K27CNTT_TUL_De 2.docx40.77 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về
DAP AN_71ITDS40203_XAC SUAT THONG KE UNG DUNG_K27CNTT_TUL_De 3.docx41.84 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.