Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37648
Nhan đề: DAP AN_7VH0010_VAN HOC UNG DUNG_TUL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37648
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DA_Đào tạo đặc biệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DAP AN_7VH0010_VAN HOC UNG DUNG_K24DB_TUL_De 1.docx24.63 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.