Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3757
Nhan đề: Hóa học đại cương_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Mai, Hạnh
Từ khoá: Hóa học đại cương
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học Cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3757
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KHCB_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K22_HOAS HOC DAI CUONG (1).pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương_Lần 1. HK12.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.