Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3752
Nhan đề: Vật lý đại cương_Lần 1. HK1
Tác giả: Trương Thị Anh, Đào
Từ khoá: Vật lý đại cương
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3752
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KHCB_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K22T DVL0013 Vật lý đại cương (TH).jpgVật lý đại cương_Lần 1. HK1545.25 kBJPEGXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.