Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37433
Nhan đề: DQT0352 - DQT0353_QUAN TRI KHOI NGHIEP_TIEUL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37433
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DQT0352_DQT0353_QUAN TRI KHOI NGHIEP_K25TC_TIEUL_De 1.docx
  Giới hạn truy cập
27.72 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.