Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/365
Nhan đề: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian - HKI
Từ khoá: Đầu tư
Ngân hàng thương mại
Nghiệp vụ ngân hàng
Ngân hàng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/365
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_TQ_K21C-TMQT CO17A Nghiệp Vụ NHTM & ĐCTC Quốc Tế L1,2.pdf
  Giới hạn truy cập
300.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.