Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3631
Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong sử dụng khí hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam
Tác giả: Lý, Ngọc Minh
Từ khoá: Môi trường
Kiểm soát môi trường
Bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Thư viện học liệu Mở Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3631
Bộ sưu tập: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1815_NC xay dung pp danh gia su co moi truong trong su dung khi hoa long.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong sử dụng khí hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam4.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.