Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3629
Nhan đề: Kinh tế môi trường
Tác giả: Hoàng, Xuân Cơ
Từ khoá: Môi trường
Kinh tế môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Thư viện học liệu Mở Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3629
Bộ sưu tập: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1813_Kinh te Moi truong.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh tế môi trường1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.