Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3627
Nhan đề: Hóa môi trường
Tác giả: Huỳnh, Ngọc Phương Mai
Từ khoá: Hóa học
Môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Thư viện học liệu Mở Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3627
Bộ sưu tập: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1812_Hoa Moi truong.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa môi trường184.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.