Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3622
Nhan đề: Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường
Tác giả: Nguyễn, Thế Chinh
Từ khoá: Môi trường
Kinh tế môi trường
Quản lý môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Thư viện học liệu Mở Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3622
Bộ sưu tập: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1810_Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường.pdf2.85 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.