Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3620
Nhan đề: Giáo trình bảo vệ môi trường
Tác giả: Nguyễn, Thanh Sơn
Dư, Văn Toàn
Phạm, Văn Huấn
Từ khoá: Môi trường
Bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Thư viện học liệu Mở Việt Nam,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3620
Bộ sưu tập: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1809_Giao trinh Bao ve moi truong.pdf
  Giới hạn truy cập
Giáo trình bảo vệ môi trường4.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.