Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/361
Nhan đề: Quản trị hệ thống thông tin Logistics - HKI
Tác giả: Lê Văn, Bảy
Từ khoá: Quản trị hậu cần
Hệ thống thông tin
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/361
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K21C-QTHC CO046 Quản Trị HTTT Logicstics_TQ L1,2.pdf
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.