Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3588
Nhan đề: Hành vi khách hàng_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh
Từ khoá: Hành vi khách hàng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3588
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QT025 Hành vi khách hàng.pdf
  Giới hạn truy cập
Hành vi khách hàng_Lần 1. HK13.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.