Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3573
Nhan đề: Về phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Việt Nam
Tác giả: Phan, Huy Xu
Võ, Văn Thành
Từ khoá: Du lịch sinh thái
Du lịch thiên nhiên
Du lịch xanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 11
Tóm tắt: Du lịch sinh thái phát triển từ thập niên 1990 và có xu hướng ngày càng tăng mạnh. Nhìn chung, tài nguyên phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú, gắn với không gian 7 vùng du lịch đã được quy hoạch, mỗi vùng có tài nguyên du lịch đặc trưng thu hút du khách. Nhưng trên thực tế, loại hình và sản phẩm du lịch sinh thái ở Việt Nam chưa gây được ấn tượng đến du khách, đặc biệt là du khách thụ hưởng du lịch sinh thái cao cấp với những đòi hỏi về chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn tổ hợp thể chất, tinh thần và tâm trí của họ. Bài viết này, chúng tôi bàn về loại hình du lịch sinh thái ở Việt Nam với những luận điểm cơ bản như nhận thức về du lịch sinh thái, tiềm năng, thực trạng, những giải pháp giúp cho loại hình du lịch này phát triển có bản sắc, dấu ấn và hòa vào chuẩn mức chung của du lịch sinh thái thế giới.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3573
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH266_TC112_17. Phan Huy Xu & Võ Văn Thành.pdf
  Giới hạn truy cập
Về phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Việt Nam340.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.