Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3571
Nhan đề: "Total physical response – TPR (phương pháp phản xạ toàn thân) trong việc dạy tiếng anh cho thiếu nhi "
Tác giả: Huỳnh, Lê Phượng Cơ
Từ khoá: Phương pháp phản xạ toàn thân
Thiếu nhi vận động toàn thân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 11
Tóm tắt: Với xu hướng toàn cầu hóa, giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi đang được quan tâm nhiều trên toàn thế giới. Dạy tiếng Anh cho thiếu nhi hoàn toàn khác với dạy tiếng Anh cho người lớn. Trang bị cho bản thân những phương pháp thích hợp nhất để dạy thiếu nhi là nhu cầu của các giáo viên dạy tiếng Anh. Bài viết tập trung vào những nét nổi bật n của phương pháp giảng dạy Total Physical Response – TPR (tạm dịch: Phương pháp Phản Xạ Toàn Thân) nhằm giải thích tại sao phương pháp này được xem là phương pháp thích hợp để dạy cho thiếu nhi. Bài viết còn trình bày những hoạt động của phương pháp phản xạ toàn thân dùng trong lớp học cũng như kỹ thuật dạy tiếng Anh thiết thực cho thiếu nhi khi sử dụng phương pháp này nhằm giúp cho giáo viên, đặc biệt những giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy hiệu quả hơn.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3571
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH265_TC112_16. Huỳnh Lê Phượng Cơ.pdf
  Giới hạn truy cập
Total physical response – TPR (phương pháp phản xạ toàn thân) trong việc dạy tiếng anh cho thiếu nhi347.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.