Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3567
Nhan đề: Một vài nhận xét bước đầu về Phật giáo Nam tông Khmer
Tác giả: Đặng, Ngọc Lệ
Từ khoá: Đồng bào Khmer Nam Bộ
Phật giáo Bắc tông
Phật giáo Nam tông
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 11
Tóm tắt: Phật giáo Nam tông du nhập vào Đông Nam Á từ rất lâu và qua thời gian giữ một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần và xã hội ở một số quốc gia này. Đối với đồng bào Khmer ở Nam Bộ, các giá trị Phật giáo Nam tông có ảnh hưởng sâu rộng, gắn chặt và hòa quyện với đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3567
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH263_TC112_10. Đặng Ngọc Lệ.pdf
  Giới hạn truy cập
Một vài nhận xét bước đầu về Phật giáo Nam tông Khmer293.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.