Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3564
Nhan đề: Tận dụng và xử lý chất thải của nhà máy đường
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Kỹ thuật vi sinh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 11
Tóm tắt: Trong quá trình sản xuất, các nhà máy đường mía thải ra nhiều chất thải khác nhau. Những chất thải này nếu không được tận dụng, xử lý sẽ không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn lãng phí một nguồn nguyên liệu đáng kể. Bài viết này nhằm cung cấp cho độc gỉả một số kỹ thuật về công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh được sử dụng để tạo ra những sản phẩm có lợi trong thực tế đời sống con người và cho ngành chăn nuôi từ các phụ phẩm của nhà máy sản xuất đường mía.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3564
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH261_TC112_7. Trần Minh Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
Tận dụng và xử lý chất thải của nhà máy đường336.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.