Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3563
Nhan đề: Nuôi cấy và nghiên cứu khả năng tạo chuột khảm của tế bào gốc phôi chuột dòng C57BL/6
Tác giả: Trần, Cẩm Tú
Trần, Thị Minh
Từ khoá: Tế bào gốc phôi chuột
Vi tiêm tế bào gốc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 11
Tóm tắt: Dòng tế bào gốc phôi chuột C57Bl/6 đã được thiết lập và sử dụng rất rộng rãi trong các thí nghiệm sinh học. Mặt khác, thể khảm là một công cụ đắc lực dùng để nghiên cứu các vấn đề của sinh học phát triển và ngày càng quan trọng hơn cùng với những thành tựu nổi bật của tế bào gốc. Vì thế việc sử dụng dòng tế bào gốc phôi C57Bl/6 cho các nghiên cứu về tế bào học là rất cần thiết và tránh các vấn đề đạ o đức cũng như bước đầu đặt nền tảng nghiên cứu tế bào gốc phôi người. Nghiên cứu này trình bày các kết quả nuôi cấy tế bào gốc phôi dòng C57Bl/6 trong môi trường huyết thanh KSR 15% (Knockout Serum Replacement) thay thế nguồn huyết thanh cổ điển. Bài viết còn trình bày về khả năng tạo khảm của dòng tế bào gốc phôi chuột C57Bl/6 vào phôi chuột nhắt trắng Mus musculus var. albino. Kết quả bước đầu cho thấy tế bào gốc dòng C57Bl/6 tăng sinh không biệt hóa mạnh trong môi trường sử dụng KSR và nồng độ LIF ngoại sinh là 103IU/mL và bằng kỹ thuật vi tiêm mES vào phôi chuột Mus musculus var. albino đã tạo thành công con khảm.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3563
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH260_TC112_6. Trần Cẩm Tú & Trần Thị Minh.pdf
  Giới hạn truy cập
Nuôi cấy và nghiên cứu khả năng tạo chuột khảm của tế bào gốc phôi chuột dòng C57BL/6464.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.