Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3560
Nhan đề: Hoạt tính chống oxy hóa của Saponin trong cao chiết từ thân rễ cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm.)
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Cây bảy lá một hoa
Saponin
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 11
Tóm tắt: Xây dựng quy trình tách chiết và ước lượng hiệu suất thu nhận cao chiết từ thân rễ cây bảy lá một hoa là 22,03%. Phân bố hàm lượng saponin toàn phần trong cây bảy lá một hoa nhiều nhất ở thân rễ 7,19%, ở thân là 0,89% và thấp nhất ở lá 0,49%. Hiệu suất cao chiết từ thân rễ cây bảy lá một hoa đạt 20,03%, độ ẩm của cao chiết 18,02%, độ tro của cao chiết 5,86%, hàm lượng saponin toàn phần trong cao chiết 61,30%. Khảo sát khả năng chống oxy hóa theo nồng độ saponin và ước lượng hoạt tính chống oxy hóa của saponin trong cao chiết bằng phương pháp MDA được ICS50 = 159,35 g/ml. Khảo sát khả năng chống oxy hóa theo nồng độ chất chuẩn trolox và ước lượng hoạt tính chống oxy hóa của trolox bằng phương pháp MDA được ICT50 = 562,81 g/ml. Hoạt tính chống oxy hóa của saponin trong cao chiết mạnh hơn chất chuẩn trolox 3,53 lần.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3560
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH259_TC112_5. Truong The Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
Hoạt tính chống oxy hóa của Saponin trong cao chiết từ thân rễ cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm.)432.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.