Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3558
Nhan đề: Mô hình Boson tương tác và phổ năng lượng hạt nhân YB và Os
Tác giả: Nguyễn, Duy Lý
Nguyễn, Thị Thu Quyên
Từ khoá: Mô hình Boson
IBM
Phổ năng lượng hạt nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 11
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả sử dụng mô hình Boson tương tác mô tả phổ năng lượng hạt nhân, xét cho các hạt nhân nặng 170 70 100 Yb và 178 76 102 Os . Dùng kết quả phân tích cách tính trị riêng của toán tử Casimir đơn giản hóa đã tính trong [7, tr.110], [8, tr.1] và làm khớp phổ tính toán theo mô hình với số liệu thực nghiệm cho một số hạt nhân bền và không bền mới phát hiện được nêu ở trên. So sánh cho thấy các phổ lý thuyết và thực nghiệm phù hợp nhau."
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3558
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH258_TC112_4. Nguyễn Duy Lý& Nguyễn Thị Thu Quyên.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô hình Boson tương tác và phổ năng lượng hạt nhân YB và Os347.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.