Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35304
Nhan đề: Impact of Industrial Revotion 4.0 on the Labor Market in Vietnam
Tác giả: Nguyen Minh Tri
Doan Thi Nhe
Từ khoá: Industrial revolution 4.0
Labor market
Employment
Vietnam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Research in World Economy
Mô tả: 7p. ; 626 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35304
Bộ sưu tập: Bài báo khoa học giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH2713_Impact of Industrial Revotion 4.0 on the Labor Market in Vietnam.pdf
  Giới hạn truy cập
Impact of Industrial Revotion 4.0 on the Labor Market in Vietnam625.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.