Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35150
Nhan đề: Introduction to hopitality - Lần 1 - HKII
Từ khoá: Anh văn
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 4 tr. Trắc nghiệm + Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35150
Bộ sưu tập: Năm học 2021-2022_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24N_INTRODUCTION TO HOSPITALITY_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
850.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.