Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35149
Nhan đề: English for import - export - Lần 1 - HKII
Từ khoá: Anh văn
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 4 tr. Trắc nghiệm + Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35149
Bộ sưu tập: Năm học 2021-2022_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24N_ENGLISH FOR IMPORT-EXPORT_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
741.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.