Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35143
Nhan đề: Reading 2 (Đề 1 ca 2) - Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn Thanh Minh
Từ khoá: Anh văn
Reading
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 2 tr. Trắc nghiệm + Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35143
Bộ sưu tập: Năm học 2021-2022_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K26N_READING 2 (DE 1- CA 2)_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
198.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.