Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3499
Nhan đề: Phân tích tài chính
Tác giả: Lương, Minh Lan
Từ khoá: Báo cáo tài chính
Phân tích tài chính
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3499
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Kinh doanh_Môn Phân tích tài chính_Năm học 2018-2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1735_D6353_Phan tich tai chinh_Luong Minh Lan_2018.ppt
  Giới hạn truy cập
Phân tích tài chính7.97 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.