Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3496
Nhan đề: Khởi nghiệp
Tác giả: Lương, Minh Lan
Từ khoá: Kế hoạch kinh doanh
Quản trị rủi ro
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3496
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Kinh doanh_Môn Khởi nghiệp_Năm học 2018-2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1734_D6352_Khoi nghiep_ Luong Minh Lan.pptx
  Giới hạn truy cập
Khởi nghiệp232.69 kBMicrosoft Powerpoint XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.