Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3488
Nhan đề: Dung sai lắp ghép_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Đại, Nguyên
Từ khoá: Dung sai lắp ghép
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3488
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K20NL NL015 Dung Sai Lắp Ghép.jpg
  Giới hạn truy cập
Dung sai lắp ghép_Lần 1. HK1402.84 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.